AANBOD

Coaching is een instrument voor kwaliteitsverbetering, waardoor men eigen capaciteiten beter leert kennen en gebruiken.
Bij coaching bepaalt u zelf in hoge mate de inhoud van de gesprekken. De kern van de gesprekken wordt gevormd door:

  • het in kaart brengen van de organisatie, de cultuur, veranderingsprocessen en uw rol daarin.
  • uw visie op en uw rol in de organisatie of uw visie als zelfstandig ondernemer, de invloed die u vanuit uw rol in de organisatie kunt uitoefenen.

Door samenwerking met meer disciplines kan Bureau OPSY een geïntegreerde aanpak bieden, toegesneden op de vraagstelling, waarin we met de cliënt uit het volgende aanbod een keus kunnen maken:

Analyse en bijstelling van functie en taken
Integer opstellen en handelen
Communicatieve vaardigheden vergroten
Inzicht groepsdynamica
Teamtraining
Timemanagement
Ontspanningsoefeningen
Aanpak energiebalans
Conditieopbouw
Herintegratie
Loopbaanadvies
Loopbaanbegeleiding
Sollicitatietraining
Conflicthantering
Mediation
Neuropsychologisch consult

OPTIES IN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE